Malowanie proszkowe

Malowanie proszkowe elementów za pomocą technologii farb polimerowych jest obecnie jedną z najlepszych na świecie metod zabezpieczania elementów metalowych przed korozją, działaniem czynników atmosferycznych i chemicznych.

Dzięki równomiernemu rozłożeniu farby na powierzchni pod wpływem przyciągania elektrostatycznego i procesowi polimeryzacji w wysokiej temperaturze uzyskane powłoki charakteryzują się wysoką jakością zarówno pod względem technicznym jak i wizualnym.

W przeciwieństwie do tradycyjnego malowania za pomocą farb rozpuszczalnikowych uzyskane w technologii proszkowej powłoki są  gładkie (lub równomiernie strukturalne), bez spękań, zacieków czy pęcherzyków w warstwie lakieru.

Perfekcyjna powierzchnia lakieru oraz trwałość powłoki sprawiają, że technologia ta jest powszechnie stosowana do malowania stali, stali ocynkowanej oraz aluminium (m.in. elementów konstrukcji, urządzeń mechanicznych, elektrycznych, dekoracyjnych, instalacyjnych i sanitarnych).

Najważniejsze zalety technologii proszkowej:

  • idealna powłoka lakiernicza zarówno w macie jak i błysku,
  • pełne krycie już przy jednokrotnych warstwach bez konieczności stosowania podkładów,
  • duży wybór kolorów,
  • bardzo dobra odporność na warunki atmosferyczne i chemiczne,
  • podwyższona odporność mechaniczna,
  • technologia bezpieczna dla ludzi i środowiska naturalnego,
  • równomierna powłoka nawet na bardzo nieregularnych kształtach (siatki, rzeźby, części motoryzacyjne czy dekoracyjne),
  • krótki czas malowania i utrwalania,
  • pełna powtarzalność kolorów.